Arbejdsområder

Arbejdsområder


Advokatfirmaet Michael Jensen yder hovedsageligt rådgivning mv. indenfor:


 Erhvervs- og selskabsret

 Landbrugets retsforhold

 Køb og salg af ejendom, erhverv, landbrug og privat

 Retssager, voldgift

 Dødsbobehandling

 Arv, testamente, fremtidsfuldmagt

 Sportsret

 Insolvensret

 Straffe-/erstatningsret

 Skatteret/skatteproces

 Kontraksforhold indenfor Events og Underholdningsbranchen


Endvidere er advokat Michael Jensen specialiseret indenfor rådgivning mv. omkring Immaterialret, herunder 


 Patentret

 Varemærkeret

 Designret

 Brugsret

 Ophavsret