Klientoplysninger

Klientoplysninger


I henhold til De Advokat Etiske Regler pkt. 13 påhviler der en pligt til at oplyse klienter om nedenstående forhold.


Advokat Michael Nylander Jensen, Strandvej 85, 5700 Svendborg, telefon 62201001, telefax 62201061, e-mail mj@advokatjensen.dk

Advokatfirmaet Nylander  Jensens ansvarlige indehaver er advokat Michael Nylander Jensen, og drives som enkeltmandsvirksomhed under cvr.nr. 30629817

Advokat Michael NylanderJensen er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater

Advokat Michael Nylander Jensen har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i HDI GLOBAL SPECIALITY DANMARK

efter det af Advokatsamfundets fastsatte regler, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves

Advokat Michael Nylander Jensen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting


Det regelsæt som Advokatrådet har udarbejdet (De Advokat Etiske Regler) kan ses på advokatsamfundets webside – www.advokatsamfundet.dkKlagemuligheder vedrørende advokaters handlemåder og salærer fremgår af www.advokatnævnet.dk

Kontaktoplysninger: Kronprinsessegade 28, 1306 København K, tlf.nr. 3396 9798, mail: postkasse@advokatnaevnet.dk