Hvidvaskloven

”HVIDVASKLOVEN”

 

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme

 

Advokatfirmaet Nylander Jensen, Strandvej 85, 5700 Svendborg, CVR.nr. 30629817 er omfattet af reglerne om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (”hvidvaskloven”)

 

Hvidvaskloven stiller krav om, at advokaten i alle sager indhenter og opbevarer dokumentation for klientens identitet (billed-id).

 

Det betyder i praksis, at advokaten skal anmode om at få forevist klientens pas, kørekort eller lignende og tage en kopi heraf.

 

Er klienten en virksomhed, f.eks. et selskab, skal virksomhedens ejer- og kontrolstruktur fastlægges, og de reelle ejere skal identificeres.

 

Advokatfirmaet har en indberetningspligt, såfremt der opstår mistanke om hvidvask eller finan-siering af terrorisme.